Twende Perspectief - het safehouse


Twende Perspectief is voor mensen in herstel van hun verslaving. Een zogenaamd safehouse. Twende Perspectief biedt plek voor 5 personen die na een eerdere (klinische) behandeling gericht op verslaving nog een extra steuntje in de rug nodig hebben om vervolgens weer zo volwaardig mogelijk mee te kunnen draaien in de maatschappij.


Belangrijk voor blijvend herstel is blijven werken aan persoonlijke ontwikkeling, een zinvolle dag invulling en te groeien om weer zelfstandig te kunnen gaan wonen. Wij bieden hierin maatwerk en brede ondersteuning gericht op het 12 stappen Minnesota model dat bestaat uit individuele- en groepstherapieën.


Zo kan op een ontspannen manier gewerkt worden aan herstel. Deelnemers poetsen en koken er zelfstandig. Ze doen ook zelf hun boodschappen. Er zijn overigens wel duidelijke regels en structuur. De slaapkamers zijn ingericht voor 1 persoon.


Locatie


Het Twende Perspectief in de buurt van de locatie waar de behandeling plaats vindt. Van 09.00 tot 15.00 ga je aan de slag met je eigen programma daarna kun je terecht in het safehouse voor begeleiding en/of het runnen van het huishouden. Dagbesteding volg je als je geen (vrijwilligers-) werk hebt. Twende Perspectief ligt in Tegelen (gemeente Venlo) en je loopt zo de natuur in.


Wie verblijft er zoal bij Twende Perspectief?


In het sober house verblijven mensen met een verleden met een verslaving (alcohol, cannabis, cocaïne, gokken e.d.). Maar ook voor mensen die naast een verslaving kampen met een psychische stoornis (dubbel diagnose) is een verblijf in Twende Perspectief ideaal. De keuze voor verblijf in ons safe house hangt af van diverse factoren, denk aan:


- Na een verblijf in een kliniek of onze voorzieningen is de stap naar zelfstandig wonen te groot.

- Begeleiding is noodzakelijk om het risico op terugval te verminderen.

- Eerdere pogingen om zelfstandig en vrij van middelen te wonen zijn mislukt.

- Na de dagbehandeling kun je nog niet naar huis, omdat je omgeving er (nog) geen vertrouwen in heeft.

- Er is sprake van een dubbele diagnose: een verslaving in combinatie met bijvoorbeeld een depressie.

- De structuur, duidelijke leefregels en onze professionele begeleiding zijn essentieel om je volledige zelfredzaam te maken.

- Je kunt nog geen gebruik maken van lotgenoten contact of andere steungroepen voor je hertstel.


Klik hier voor de flyer van Twende Perspectief.


Aanmelding vindt plaats via de gemeente van herkomst (conform de gemeentelijke basis administratie). Je dient een indicatie aan te vragen.