Op weg naar je eigen plek !


Jij wil je eigen levensrichting bepalen maar soms is het te veel en te complex om dat in je eentje te regelen. Je hebt nog even een steuntje in de rug nodig om in onze maatschappij gelukkig te kunnen worden. Door de vele veranderingen dreig je tussen de wal en het schip te raken en de aansluiting met de mensen om je heen te missen. Wij willen je helpen om contacten met anderen weer op te bouwen. We willen relevant werk doen voor jou. We willen je helpen bij het bepalen van je eigen levensrichting passend bij je individuele mogelijkheden, behoeften en wensen. En daar gaan we samen aan werken!Reportage - Timmeren aan je herstel LEF magazine

#verslavingszorg #confidencetwende