Op weg naar je eigen plek!

Confidence Twende 

Onze missie

Bij Confidence Twende zijn we geïnspireerd geraakt door het pamflet van Jim van Os en Philippe Delespaul over de nieuwe GGZ. Het elan moet terug voor burgers met psychische kwetsbaarheid. De uitgangspunten van de herstelbeweging staan daarbij centraal. Het leren omgaan met je klachten, vertrouwen winnen op basis van je kwaliteiten en ondanks je beperkingen toch een betekenisvol leven hebben; dat zijn de uitgangspunten. Dat lukt in onze visie niet zonder zinvol werk. Het verleent je identiteit, geeft je waardering, zorgt voor inkomen en uiteindelijk geloof je het eigen kunnen. Mede hierdoor ben ook jij in staat economisch en sociaal zelfstandig te leven.

Jij wil je eigen levensrichting bepalen. Soms heb je een steuntje in de rug nodig in onze maatschappij om gelukkig te kunnen worden. We zijn géén reguliere zorgorganisatie. Om dat tot uitdrukking te brengen gaan we zo weinig mogelijk van je overnemen en de focus zal liggen op het leren en werken. We willen je begeleiden in je herstelproces ook met bekende mensen uit je eigen omgeving. Je zult je leven zo veel mogelijk zelf vormgeven. Ook jij hebt recht op een volwaardige plek in de samenleving. Jouw mogelijkheden, behoeften en wensen staan daarbij centraal. Dat is onze overtuiging.

Binnen Confidence Twende vervult iedere medewerker een rol die hem of haar het best past. Zo komen interesse, kennis en vaardigheden het best tot ontplooiing. We werken om die reden niet met traditionele functies maar gaan uit van professionele zelfsturing. In de unieke relatie van hulpverlener met de deelnemer wordt de intrinsieke kracht doorgeven waardoor zowel deelnemer als hulpverlener verrijkt worden. 

                                                                                                                                 

Kaart
Opbellen
E-mail