Op weg naar je eigen plek!

Confidence Twende 

Arbeid

Herstel lukt niet zonder werk in onze ogen.

Wij zijn geïnspireerd door onze visie dat werk voor jou een zinvolle invulling van de dag is. Het verleent identiteit, geeft waardering en inkomen. Uiteindelijk wordt het geloof in je eigen kunnen vergroot. Mede hierdoor ben ook jij in staat economisch en sociaal zelfstandig te leven. Als je een zeer grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, ben je in eerste instantie aangewezen op activiteiten bij onze Werkplaats in Maasbree of bij onze partners. Ze bieden een grote diversiteit aan werkzaamheden.

We hebben een uitgebreid netwerk van werkgevers die open staan uit betrokkenheid bij hun eigen bedrijf én bij jouw toekomst. Er wordt zo veel mogelijk gestreefd naar een volwaardige en betaalde baan (geheel of gedeeltelijk). In het begin wordt de begeleiding door onze job-coaches gegeven die een intensieve relatie onderhouden met de werkgevers voor jou. Uiteindelijk zal ook deze begeleiding afgebouwd worden. We werken onder meer samen op dit gebied met het Wajong talenten / Zorg Voor Werk, ProfiGreen, Staatsbosbeheer en Enjob -personeelsdiensten.

Kaart
Opbellen
E-mail