Op weg naar je eigen plek!

Confidence Twende 

Community Reïnforcement Approach

De effectiviteit van CRA is aangetoond en CRA wordt dan ook veelvuldig teruggevonden in de top vijf van meest effectieve behandelmethoden. Derhalve is CRA een bewezen integrale gedragsmatige behandeling die zich focust op het bekrachtigen van een alternatieve leefstijl die meer belonend is dan middelenmisbruik. De behandeling erkent het belang van omgevingsfactoren in het ontmoedigen van misbruik door het stimuleren van de mogelijkheden van de deelnemer om om te gaan met belangrijke issues in de leefstijl.

De rol van de omgeving

CRA gaat niet primair over het bewerkstelligen van psychologische veranderingen maar benadrukt het belang van omgevingsfactoren. Het is gebaseerd op het geloof dat bepaalde omgevingsfactoren de spil vormen in het aan- of ontmoedigen van middelenmisbruik. Zodoende benut CRA de sociale, recreatieve, gezins- en werk gerelateerde bekrachtigers om gebruikers te ondersteunen in hun herstel. Vanwege het gedragstherapeutische karakter maakt CRA veelvuldig gebruik van modelleertechnieken, rollenspellen en vorming. Het doel is om een levensstijl zonder misbruik aantrekkelijker te maken middels beloning dan het misbruik van middelen.

Verschillende behandeldoelen en populatie

CRA is toegepast op diverse vormen van middelenmisbruik anders dan alcoholmisbruik en -verslaving, zoals afhankelijkheid of verslaving aan cocaïne, opioïden (bv. methadon) en nicotine. Bijna alle onderzoeken richtten zich op abstinentie als einddoel van de behandeling. Andere opties, zoals stabilisatie of het misbruik onder controle krijgen (in de zin van schade beperken), zijn ook aangemerkt als behandeldoel.

Kaart
Opbellen
E-mail