Op weg naar je eigen plek!

Confidence Twende Combinatie

Financiering

Afhankelijk van de zorgvraag worden onze diensten gefinancierd door:

  • Gemeentelijke WMO contracten noord en midden Limburg voor ambulante begeleiding en beschermd wonen,
  • Contract Ministerie van Justitie voor ambulante begeleiding, verblijfszorg en behandeling.
  • Niet gecontracteerde GGZ onder de zorgverzekeringswet,
  • PGB middelen onder de WLZ.
Kaart
Opbellen
E-mail