Op weg naar je eigen plek!

Confidence Twende Combinatie

Behandeling

Wij bij Confidence Twende gaan we er vanuit dat op al je levensvragen een integraal aanbod geleverd kan worden. Begeleiding naar behandeling van je psychische kwetsbaarheid en verslaving maakt indien nodig dan integraal onderdeel van onze trajecten. 

Verslavingsproblemen komen nooit alleen voor maar gaan in de meeste gevallen gepaard met bijkomende psychische klachten. De onderliggende klachten in samenhang met alle levensvragen wordt aangepakt om de kern te raken en zo je herstelproces te stimuleren.

We zien middelengebruik als een onbewuste strategie die je in het leven hebt ontwikkeld om om te gaan met situaties die je structureel als belastend of moeilijk ervaart. Bijvoorbeeld door de eisen die er aan je gesteld worden in het sociale verkeer met je vrienden en familie, op school, werk of in het gezin. De spanningen die dat veroorzaakt zouden dragelijk gemaakt worden met middelen.

We werken grotendeel via de ACT (spreek uit EKT) methodiek. 

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). Onze behandelaren zijn allen zeer ervaren en getraind in deze methodiek.

Eind 2019 zijn we in samenwerking met Compass GGZ en met onze eigen psychiater begonnen met een praktisch behandelaanbod dat past bij mensen met een verslaving. Aanmelden kan telefonisch of via onze website

Voor zeer complexe problematiek (crisis) en behandeling blijven we samenwerken met onze partners van Vincent van Gogh, de Horst, MET GGZ en Stevig.


Kaart
Opbellen
E-mail