Op weg naar je eigen plek!

Confidence Twende Combinatie

Behandeling

Wij bij Confidence Twende gaan we er vanuit dat op al je levensvragen een integraal aanbod geleverd kan worden. Begeleiding naar behandeling van je psychische kwetsbaarheid en verslaving maakt indien nodig dan integraal onderdeel van onze trajecten. 

Je houdt je eigen behandelaar die je vaak al jaren hebt bij bestaande behandelinstituten zoals Vincent van Gogh, MET GGZ of de Horst.

Verslavingsproblemen komen nooit alleen voor maar gaan in de meeste gevallen gepaard met bijkomende psychische klachten. De onderliggende klachten in samenhang met alle levensvragen wordt aangepakt om de kern te raken en zo je herstelproces te stimuleren.

We zien middelengebruik als een onbewuste strategie die je in het leven hebt ontwikkeld om om te gaan met situaties die je structureel als belastend of moeilijk ervaart. Bijvoorbeeld door de eisen die er aan je gesteld worden in het sociale verkeer met je vrienden en familie, op school, werk of in het gezin. De spanningen die dat veroorzaakt zouden dragelijk gemaakt worden met middelen.

Omdat je het als een structureel probleem ervaart ligt herhaald gebruik voor de hand wat tot een verslaving leidt. Mensen die hiertoe geneigd zijn hebben vaak ook last van prestatiedrang, perfectionisme of juist gedrag dat kenmerken heeft als terughoudendheid in sociale contacten, een hoge mate van onzekerheid, een grote behoefte om aardig gevonden te willen worden en stressgevoelig zijn.


Kaart
Opbellen
E-mail