Op weg naar je eigen plek!

Confidence Twende Combinatie

Op weg naar je eigen plek!

Jij wil je eigen levensrichting bepalen maar soms is het te veel en te complex om dat in je eentje te regelen. Je nog even een steuntje in de rug nodig om in onze maatschappij gelukkig te kunnen worden en van je verslaving af te komen. Door de vele veranderingen dreig je tussen de wal en het schip te raken en de aansluiting met de mensen om je heen te missen. Wij willen je helpen om contacten met anderen weer op te bouwen. We willen relevant werk doen voor jou. 

Bij Confidence Twende werken we volgens een unieke formule herstelgericht met ervaringsdeskundigen. Dit houdt in dat zij zelf ervaring hebben binnen de psychiatrie en verslavingszorg. Naast de opleiding die zij hebben in hun vakgebied, hebben zij ook geleerd hun ervaring als deskundigheid in te zetten. Deze hoge mate van ervaringsdeskundigheid bij onze medewerkers zorgt ervoor dat we ons heel goed kunnen verplaatsen in de uitdagingen waar jij voor gesteld wordt . Hierdoor kunnen we nog beter aansluiten op de behoeften van jou en kunnen we in hoge mate herstelgericht werken.

We willen je helpen bij het bepalen van je eigen levensrichting passend bij je individuele mogelijkheden, behoeften en wensen. 

Dat kan niet zonder werk. En daar gaan we samen aan werken!


Doorontwikkeling van ons aanbod

We zijn trots te kunnen vermelden dat we in 2020 (ons vierde bestaansjaar) onze dienstverlening aan onze deelnemers (met complexe vragen op alle levensdomeinen in noord en midden Limburg) verder kunnen verbreden en verdiepen. In samenwerking met Compass GGZ gaan we psychiatrische behandeling bieden vanuit de Zorgverzekeringswet en de forensische zorg. Tevens hebben we afgelopen week te horen gekregen dat we óók het contract zullen krijgen met het zorgkantoor VGZ voor de Wet Langdurige Zorg. En dat alles omdat onze medewerkers iedere dag weer, samen met onze deelnemers, zich met veel bevlogenheid inzetten om gewoon het beste te kunnen bieden.

 Aanmeldingen

 


Kaart
Opbellen
E-mail